بازدید مدیر فرهنگی و مدیر دانشجویی پیام نور استان مازندران از واحد قائم شهر  این بازدید در تاریخ 03/02/1396 با حضور مدیران فرهنگی و دانشجویی پیام نور استان مازندران ورئیس واحد قائم شهر و مسئول فرهنگی ومسئول روابط عمومی واحد برگزارگردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما